A lebetegített állati szervezet élősködői

A LEBETEGÍTETT ÁLLATI SZERVEZET ÉLŐSKÖDŐI!

A három testőr: tenyésztő, száraztáp gyártó, állatorvos.

A tenyésztők táplálkozás ismereteinek erős hiányosságait jó érzékkel felismerő és kihasználó tápgyártók megtévesztő, áltudományos magabiztossággal csapják be a tudatlan vásárlóikat! A tanulás igaz, rögös útját járni nem kívánó tenyésztő fenomének hálás rajongással éljenzik a kényelmüket megmentő gyáristenek tápcsodáit.  Gőgős szövetségük valótlanságok sokaságában megfogant, csodát ígérő isteni tápjuk megkérdőjelezhetetlen elsőbbségét hirdetik. Eme hitványság frigyét sietve megáldó állatorvos joggal remélt jutalmát, a hiánybeteg állatok paradicsomi sokaságát, kapja a szövetségük végezetéig.

 

(A mai gazdasági helyzetben, tegyen mindenki a lehetősége és belátása szerint. Most azokat az éveket éljük, amikor segítségére kell lenni a másik szakembernek, és a lehetőségeket meg kell fogni, a nagyobb veszteségek elkerülése végett.  Őszintén kívánom, hogy sikerüljön a tenyésztőknek túlélniük ezeket, a nehéz időket, a legkisebb megpróbáltatások mellett.)

 

AZ EB KUPECEK EGYESÜLETE

Sok évvel ezelőtt, magam is részese, formálója voltam, ennek az állatkereskedelemmé aljasult, EB KUPEC társadalomnak. Úgy gondolom, megvan a tisztánlátáshoz szükséges szakmai és gyakorlati tapasztalatom, tudásom.

Nem vitatom, hogy a tenyésztő titulushoz ragaszkodó eb kupecek többsége empátiával, szeretetszerűen viseltetnek az általa szaporított kutyafajta iránt. Nem vitatom azt sem, hogy szerény szakmai felkészültségükkel, az etikus magatartás teljes hiányában megteszik a tőlük telhető erőfeszítéseket, az eredményesebb szereplés érdekében.

De a gondolat is elfogadhatatlan, hogy a szakmai alázatot, tiszteletet nélkülöző, eb kupeckodásnak köze van a TENYÉSZTÉSHEZ, és annak a rangjához. Erre a színvonalra, amelyet most képvisel a Magyar Eb Kupecek Országos Egyesülete, ne gondoljuk, hogy ez tenyésztés, mert elvitatjuk a komoly, szakmai munkát végzett, és végző emberek, áldozatvállaló munkájának az eredményét és hitelességét. Ezt az állapotot, ami ma működteti az eb kupec egyesületet, ahhoz hasonló, mint amikor a galandféreg határozza meg a gazdaszervezet szükségleteit.

A hivatásukat végző szakembereknek rendkívül kellemetlen és megalázó ez a helyzete, mert a szakmai érdekképviseletüket olyan egyesület látja el, aki ellenérdekelt és köszönő viszonyban sincs a szakma valódi elvárásaival, érdekeivel. A szakma képviselet köntösébe bújva az eb kupec egyesület egy a nemzetközi érdekcsoportokat tömörítő szervezetet tagja, és annak korrupt haszonelvű útmutatásait tartja magára nézve kötelező érvényűnek. Valójában egy nemzetközi cégcsoport magyarországi leányvállalata, aki jogi eszközök segítségével, bitorolja egy nagy múltú Magyar egyesület nevét és státuszát. Hatalmas károkat okozva Magyarországnak és a szakmának, mind erkölcsileg, mind szakmailag, és anyagilag.

Magyar szakembereket idegen nemzetek érdekeinek megfelelve képviselik?

Rendesen csőbe húzták az okos magyarokat is!

Sok kutyát lehet így eladni?

A Magyar államnak nincs semmi köze az egyesülethez?

Attól Magyar, hogy magyarok pénzét beszedik?

Azért jó így, mert lehet csencselni a törzskönyvekkel?

Egy kis pénz, mindenkinek jól jön!

Itt nem lehet megbukni, mert sokan vannak benne?

stb.

Hát ez maga a szocializmus!

 

MINT AZ ÉHES SZÚ AZ ÖREG FÁBAN!

Erre a nagy múltú szakmai egyesületre is közel 70 éve telepedett rá a kultúránkat megsemmisíteni akaró, nemzetközi liberális csoport, és azoknak a Magyarországon élő elvhű testvérei. Abban az időszakban szisztematikusan, ellehetetlenítették, megsemmisítették azokat a szakembereket is, akik hivatásuk vállalásával, összeegyezhetetlennek tartották, az új nemzetközi liberális ideológia mentén, végigerőszakolt változásokat.

Az új, nemzetközi liberális, de minden esetben elvhű vezetés, több évtizedes szisztematikus, szakmai, etikai, erkölcsi értékromboló munkája megteremtette a feltételeit a ma virágkorát élő, eb kupec társadalom kialakulásának.

A mai állapotok megértéséhez hozzátartozik az is, hogy tisztába legyünk azokkal a változásokkal, amellyel lezüllesztették ezt a komoly nagy szakmai múlttal rendelkező egyesületet.

A szakma álarcába bujt parazita lelkületű emberek, érdekcsoportokba tömörülve, érdekeinek küzdőterévé alacsonyították ezt az egyesületet.

 

ITT a PIROS, HOL a PIROS!

Az egyesület felett gyakorolt hatalom birtoklása, az egzisztenciális biztonságon túl, rendkívüli lehetőségeket biztosít, a mindenkori eb kupec királyok, egyéni érdekeinek a sikeres képviseletére, mind idehaza, mind nemzetközi téren is. Ha megfelelő számú konclesőt tud maga mögött az eb kupec király, akkor kellő ideig tud hatalmával visszaélni, és gátat szabni, minden tisztességes szakmai törekvéssel szemben.

Ha meg akarjuk oldani a Magyar kutyatenyésztés, tartás, és a kutya betegségeket kiváltó, és fenntartó problémákat, akkor az első lépésként ezt az eb kupecekké züllött egyesületet kell gatyába rázni, vagy egyszerűen megszüntetni, és egy új a szakmai alapokon nyugvó, nemzeti érdekeket felvállaló tenyésztői szervezetet kell létrehozni.

Akik korábban haszonélvezői és kiszolgálói voltak a nemzetünket megnyomorító, nemzetközi liberális erőknek. A kedvezőtlenné vált politikai és gazdasági változások elől, remek túlélési lehetőséget találnak az ilyen és más hasonló egyesületekben, mint az eb kupec egyesület is.

Természetesen ezekben, az egyesületekben folytatják a természetükből fakadó, számukra oly áldásos és hasznos, egyébként kártékony, romboló munkájukat, ezzel is előkészítik a terepet egy majdani jobb jövő reményében, az új élősködés aranykorszakát várva, mint szú a fában!

Magyar hazánknak nagy szüksége van, egy komoly szakmai szervezetre, amely a kutya tenyésztésen túl, a kutyatartó társadalmat érintő veszélyekre, problémákra megfelelő, választ ad, a tőle elvárható magas szakmai színvonalon.

Az egyén gyenge a közösség nélkül, de a közösség is kevesebb az egyén nélkül!

Nincs kényelmesebb dolog, mint biztonságban tudni a munkánk gyümölcsét.

 

A TISZTESSÉG KERTJÉNEK KEVÉS a KERTÉSZE!

A tenyésztői hívatást képviselő egyesületnek rendkívül nagy a felelőssége van. Nem hódolhat a piacot szabályzó divatos kényelmi szempontoknak. Nem alakíthat ki függőviszonyt a piacot működtető erőivel, védeni kell a szakemberek szakmai függetlenségét, biztosítani és megvédeni a hiteles tenyésztői hivatás feltételeit, következetes magatartással, elejét venni a kalmárvérű piac próbálkozásainak.

A száraztáp használata a tenyésztők körében annyira elfogadott, sőt nélkülözhetetlen lett, hogy maguk a szakemberek kérdőjelezték meg a tenyésztői hivatásukat. A tenyésztők rossz döntésével azonos időben, fokozatosan megjelentek azok a hiánybetegségek, amelynek okán az egyetemek termelik az állatorvosokat a tünetkezelések helytelen módjára.

A szakmának el kell döntenie, hogy a kényelmi és anyagi szempontjait továbbra is fölé helyezi a tenyésztés arany szabályainak. Mert egészségtelen táplálékon nem lehet tenyésztői igényességgel szakszerű munkát végezni.

Amíg ez a táplálási kérdés letudható a száraztáppal vagy konzervvel vagy a megfőzött étellel, addig egyáltalán nem lehet kérdés senki számára, hogy egy eb kupeccel van dolgunk. Aki a hazai és nemzetközi kupeckodásainak dicstelen eredményei bűvöletében él és a Kínai alumínium serlegek, plakettek sokaságának aranyló káprázatának a fogja.

Nem fogja belátni az a kiállításfüggő szerencsétlen ember, hogy a külsőségek tartalomnélküli világának a hajszolásáért, a beteges becsvágya, a zaklató, aberrált komplexusainak önkielégítése, ez a fajta sikerhajhászása, mennyi ártatlan kutya, áldozatát kívánja.

Csak hogy ez nem az INKÁK esőisteneknek felajánlott áldozata.

Maguk a szakemberek, a rendkívül igénytelen, szakszerűtlen a kutyákra ráerőszakolt, száraztáp és más ipari hulladékkal történő etetéssel, biztatják és erősítik a dog kupeceket abban a tévhitben, hogy ők is szakemberek. Joggal feltételezheti egy dog kupec magáról, hogy ő is kiváló munkát végez, hisz minden tekintetben azonosan jár el. Az eb kupecnek teljesen igaza van, ugyanúgy etet, mint a nagy tenyésztők, mert az állatok táplálása alapvető hatással van minden a tenyésztést meghatározó szempontra.

A nyers hússal etetés tudománya nagymértékben meghaladja a tenyésztők tényleges tudását és tudatlan, rosszindulatú orvosi tanácsoknak is engedve. Folyamatosan rossz szakmai döntésekkel betegítik a kutyáikat anélkül, hogy tisztában lennének a cselekedeteik súlyos állategészségügyi, szakmai, és egzisztenciális következményeivel.

A tápok két évtizedes töretlen sikerét igen csak beárnyékolja az a tény, hogy indokolatlanul magas lett az érzékeny, beteg folyamatos állatorvosi ellátásra szoruló kutyák száma. Megerősíti ezt a tényt, a folyamatosan nyitó állatorvosi rendelők magas száma is.

A tápok két évtizedes töretlen sikerét igen csak beárnyékolja az a tény, hogy indokolatlanul magas lett az érzékeny, beteg folyamatos állatorvosi ellátásra szoruló kutyák száma. Megerősíti ezt a tényt, a folyamatosan nyitó állatorvosi rendelők magas száma is.

Mikroorganizmusokkal szemben mutatott, gyenge ellenálló képesség.

Emésztési rendellenesség

Diszplázia

Szőrhullása

Bélcsavarodás

Elhízás

Allergia

Férgesség

Korai öregedés

Stb.

Még sorolhatnám, hogy mennyi tünetre kaptam választ!

Számomra megadatott, hogy csodálatos FEKETE ORIÁS és TÖRPE SCHNAUZEREKKEL élhettem együtt.

(DARKY, BRADLY, TITIKE, FÜGE, ÖCSI, DARÓC, NEKTÁR, PISZKE,???)

FEKETE ORIÁS SCHNAUZER bolond, örült, beteg, stb. kutya fajta tartó vagyok.

Amikor az első igen nagyszerű DARKY nevű schnaucerem hozzám került, szerencsémre egy nagyon tapasztalt, igazi Magyar, tisztaszívű és gondolkodású tenyésztő, a Sasvári kennellel a Vadóc családdal ismerkedtem meg. Azonkívül, hogy álmaim kutyáját és még legalább, négy csodálatos schnaucer követte, nagyon sok segítséget és tapasztalatot adtak át, aminek köszönhetően, sok örömöm volt, és van a kutyáimban.

Ez úton is köszönöm Dr. Vadóc Évának és Balkányi Lajosnak az őszinte és önzetlen segítő tapasztalataikat. Kívánom minden leendő kutya tartónak, hogy hasonló tapasztalatokban legyen része.

SZERETETT MAGYAR HAZÁMAT ÚGY, MINT A SZÁRAZTÁPPAL ETETETT KUTYÁKAT, KÜLSŐ ÉS BELSŐ PARAZITÁK RÁGJÁK!

Ebben az időben a jó hús beszerzése, nem jelentett problémát. A kutyákra leselkedő betegségek, elenyésző számba jelentettek veszélyt, a kullancs által terjesztett betegségek megközelítőleg sem kaptak akkora hangsúlyt, mint manapság. Az allergia, mint fogalom ismeretlen volt, de a táplálkozás számlájára irható betegségek, rendkívül ritka, inkább csak az emberi mulasztásnak volt betudható.

A sebészek akkor is köztiszteletnek örvendtek pl. Juhász testvérek, Dr Sárosi a ragyogó vízilabdázó sportember is. Egy kis túlzással azt mondhatnám, hogy rendben mentek a dolgok. A kiállításokon, de más esetekben nem volt nehéz, korrekt képet kapni valaki szakmai munkájának a törődésének színvonaláról. Ekkor még a tradíciókon alapuló tudást, tanulták egymástól az emberek, és a gyógyítók. Ezért egészséges és hosszabb életűek voltak a kutyáink.

De ugyancsak erre az időre datálódik, amikor ez az idillinek mondható időszak, erősen hanyatlani kezdett, és még a rémálmainkban sem jelent meg az a kép, amitől a kutyáink és mi magunk is szenvedünk. Beköszöntött a kutyatáp korszak, a szabadrablás (rendszerváltás) korszakával kézen fogva. Megtörtént a lehetetlen! Beengedték a rossz szellemet a palackba. És mivel nem láthattunk ki a palack dugóján keresztül, úgy gondoltuk, hogy az egész világot látjuk, annak jó és rossz oldalával. Sajnos a szabadság érzésének a káprázata elrejtette a ránk leselkedő veszélyeket, mint szakmai, mint emberi szempontból.

Itt kívánom felmenteni a lelkiismeretes, szakszerű munkáját végző szakembereket, későbbi rossz döntéseinek felelőssége alól, amelyet az új kutya táplálkozási lehetőségek mellet hoztak, köszönhetően a gyenge szakmai kvalitású egyesületük bizonyítványaként.

A tenyésztők által oly lelkesen fogadott, új kutyatáplálási megoldás csak jó arcát mutatta. Kultúránkból fakadó nyitott tisztaságunk, a Nyugat nagyszerűségét feltételezve, megelőlegeztük a jó szándékukat. Félre téve minden egészséges fenntartást, a szokatlan, új megoldásokkal szemben, kételkedés nélkül, könnyen meggyőzhetően engedtünk a rendkívül csábító lehetőségekkel járó száraztáp etetésének.

Megint magunkból indultunk ki, mi Magyarok, amikor adunk a világnak, a világ mindig gazdagabbá válik, de amikor a világ nagyon adni akar, akkor mindig megtapasztaljuk, az üres ?

 

KIKNEK ÜZLET a KUTYA és a MACSKA GYÓGYTÁP!

A Delectus áruházamban tapasztalt, növekvő számú kutyabetegségek problémáira, egyre kevesebb magyarázatott lehetett találni. Ugyanakkor a tenyésztők is hasonló panaszok mellet váltogatták a kTudomásul kell venni, hogy ez ember az igazi felelősség terhe alatt mindig egyedül marad. A tenyésztett lelkekért felelősséggel tartozol, nem engedheted meg, hogy anyagi szempontok elébe kerüljenek a kutyáid valódi szükségleteinek. Nem dughatod a fejed a homokba, nem támadhatsz védekezésből, nem legyinthetsz, nem keresheted a kifogásokat, stb.ülönböző márkájú száraz kutyatápokat. A gombamód szaporodó, állatorvosi rendelők nem csökkentették a panaszok számát. Sőt olaj a tűzre, tovább nőtt a panaszos kutya és macska tartók száma.

Mert az állatorvosok a nagyobb haszon reményében, aktív versenytársai lettek a kereskedőknek. Hiszen az állatorvosi rendelő, is elsősorban profitorientált vállalkozás, tehát a profit az első. Így viszont a kutya és a macska tartók sem reménykedhetnek, hogy végleges megoldást találhatnak a lebetegített kedvenceik részére. És azok, akiktől elvárhatnánk, és kötelességük lenne mind szakmai, mind emberi szempontból, hogy a kutyabetegségeket, kiváltó problémákat megválaszolják, esküjüket (?) szegő módon árulják el, a reájuk testált felelőséget.

Most is ott furakodnak, a profitéhes világ polgáraként. Sztereotip válasszal térnek ki a korrekt válaszadás terhe alól, és nyomnak a kezedbe válaszként egy gyógytápnak nevezett, nagy profitot jelentő tünetkezelő száraztápot vagy konzervet.

TE VAGY a FELELŐS a BETEG ÁLLATÉRT, HA SZÁRAZTÁPPAL, VAGY KONZERVEKKEL ETETSZ!

Tisztelt tenyésztő szakember!

Tudomásul kell venni, hogy ez ember az igazi felelősség terhe alatt mindig egyedül marad. A tenyésztett lelkekért felelősséggel tartozol, nem engedheted meg, hogy anyagi szempontok elébe kerüljenek a kutyáid valódi szükségleteinek. Nem dughatod a fejed a homokba, nem támadhatsz védekezésből, nem legyinthetsz, nem keresheted a kifogásokat, stb.

Tudomásul kell venned, hogy te vagy a felelőse a beteg kutyáknak. A SZÁRAZTÁPPAL VAGY NEDVES KONZERVVEL történő etetés a kutyatenyészetekben nélkülöz minden szakmai, magyarázatot és csak a kényelmi, és a remélt anyagi haszon indokolja. Ha nem etetnétek ezekkel, a szemetekkel, akkor a tápgyártó nem tudna hivatkozni a reklámjaiban a tenyésztőkre és elveszítené a legfontosabb bázisát, amelyet eddig sem becsült.

A kutyatartók a meggyőző szakmai munka eredményeként maguktól másolnák a tenyésztőktől elleset praktikákat. És újra felértékelődnének az igazi szakemberek. Így egy hosszú távon megtérülő szakmai munka gyümölcsét élveznék a tenyésztők és az elégedett kutyatartók, valamint a kutyák is.

A gyógyszer, és a kutyatáp gyártók minden eszközt bevetnének, a tenyésztők kegyeinek újbóli elnyerése érdekében. Én olyan ember vagyok, aki meg tudja valósítani az álmait, de amiről most beszéltem, az nem álom, az a véres valóság, és ez a feladat mindenki számára vállalható és vállalandó emberségből és szakmailag egyaránt.

Szakmailag hiteltelenné válnának a tápgyártók, és újra előtérbe kerülnének, a kutyák természetes táplálkozást erősítő szempontok. Ebben a helyzetben az állatorvosként kalmárkodó kóklerek, fokozatosan zárnák be a rendelőiket, és a hivatásként gyógyító állatorvosok, mindannyiunk megelégedésére végezhetnék tisztességes és nélkülözhetetlen munkájukat.

A bejegyzés kategóriája: állatorvos, Tenyésztők
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

A lebetegített állati szervezet élősködői bejegyzéshez 4 hozzászólás

 1. Ágoston Klára hozzászólása:

  Három közönséges házimacskánk van, az egyik közülük nagyon elhízott, ráadásul 1 éves kora óta hugykő problémái vannak, ami egy speciális, csak állatgyógyszertárban kapható száraz táp hatására megszűnt. Gyakran veszek nekik nyers csirkemellet, de az egyik egyáltalán nem hajlandó megenni. A másik kettő is csak immel-ámmal eszi. Más nyers húst, belsőséget meg egyáltalán nem hajlandók megenni. Nyáron a kertben rengeteg füvet esznek, de a macskafűként árult füvet nem eszik. Igyekszem jó minűségű (drága) nedves tápot venni nekik, de abból is egy-kettőt kedvelnek. Mi a tanácsa? Előre is köszönöm Ágoston Klára

 2. Szegvári Ferenc hozzászólása:

  Szia Richi!

  Na végre, harsan a kürtszó úttörők…!

  Üdv: Feri

 3. Lőkösné Jasinszki Katalin hozzászólása:

  Üdv!!!
  Ezt el kell mesélnem!!!
  A kutyánk iszonyú szájszaggal rendelkezett, amit nem lehetett megszüntetni sajnos. :( DE!!!!!!
  Egy nap Budapesten sétáltam és megláttam egy állateledelt áruló boltot.
  Most sem hagytam ki, hogy betérjek.
  Különös látvány fogadott amikor beléptem.
  Nem láttam csillogást és eladni vágyó reklámot,de annál inkább volt egy érdekes és jellegzetes aroma és illat.
  Üdvözlésemre egy óriás snaci jött, ez nagyon kedves volt nekem…
  Aztán felbukkant az eladó is, később kiderült, hogy kincsre bukkantam…
  Szóba elegyedtünk és ledöbbentem milyen egyedülálló dolgot tesz az állatokért.
  Az” eladó “egy igazi csodaember. Saját maga kutat és tudását tettekben is megmutatja.
  Igazi húsból és gyógynövényeből készít IGAZI eledelt a kedvenceinknek, hogy sokáig élhessenek velünk jó egészségben.
  pl.: megmentette az Állatkert farkasát is a készítményeivel.
  Azt is megtudtam a kutyám esetében a szájszagot a nem megfelelő táplálék okozza (táp).
  Mikor az órámra néztem az láttam, hogy több mint egy órát beszélgettünk
  nagyon hasznos és életszagú témáról.
  Mikor kiléptem a boltból a hússal és a fejemben a tere-fere zsongásával tudtam, hogy jó napom van.:)
  Egy valami motoszkál a fejemben,-miért nem lehet hallani a jó dolgokról a mi kis hazánkban? Tényleg csak a rossz létezik??? Ne hidd el!!!
  Kata:)

  Ui:: A problémánk megszünt a Delectus eledel etetésekor!!!:)

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>